top of page

Privacyverklaring Coachinglife

Coachinglife verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. 
Wij informeren u hier graag over. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 10/11/2023

Hoe komen wij aan jouw gegevens? 
De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten, kopers op de website of bezoekers vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan bij bestelling van goederen, tijdens coaching sessies, persoonlijk, telefonisch of via e-mail. 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 
Wij verzamelen persoonsgegevens om de aankoop van onze goederen en diensten te ondersteunen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn.
 
Wat doen wij met persoonsgegevens?
 
Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming.
 
Wat zijn jouw rechten als betrokkene?
Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heb je de volgende rechten:

 

  • Je hebt het recht in te zien welke gegevens wij van jou verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier, boekhouder) hier toegang tot hebben (inzage);

  • Je hebt het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);

  • Je hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);

  • Je hebthet recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);

  • Je hebt het recht jouw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere loopbaancentrum (dataportabiliteit);

  • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens (bezwaar);

  • Je hebt het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);

  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings Autoriteit over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van jou als betrokkene. Wij zullen jou hier in zo’n geval over informeren.
 
Beveiliging van gegevens
Persoonlijke informatie verzameld door Coachinglife wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.
 
Privacycommissie
Indien je het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
 
Wijzigen van dit privacy beleid
Coachinglife heeft het recht om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.
 
Contact
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens?
Dan kan contact opnemen via info@coachinglife.be

COOKIE STATEMENT

WAT IS EEN COOKIE?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

TRACKING COOKIES VAN ONSZELF

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

 

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

VERWIJDEREN VAN TRACKING COOKIES GEPLAATST DOOR DERDEN

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.comYour Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

DISCLAIMER

Over deze site

De informatie op deze website wordt verstrekt door Coachinglife Onderdeel van Fyli BV, met administratieve zetel te 9971 Lembeke, Antwerpse Heirweg 12. Coachinglife als onderdeel van Fyli BV wordt verder vernoemd als Coachinglife

 

Gebruik van deze site. 

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze site zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt door derden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Onze website, logo, naam, teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Atelier Lelu Comm V liggen. Het is verboden deze elementen te kopiëren of te wijzigen, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke toestemming van Atelier Comm V. 

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

We hechten veel belang aan respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U vindt de informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in onze privacy verklaring.


Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op geschillen over de voorwaarden voor het gebruik van deze site. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. 

Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl)  of het Europees Online Dispute Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr)

Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden

Studio Jij behoudt zich het recht om op elk ogenblik de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de site https://www.studio-jij.be en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze site.

bottom of page